SIB Kickstartvoucher

De wereldwijde uitbraak van het coronavirus heeft de meer dan 180.000 internationale ondernemers in Nederland hard geraakt. Daarom heeft het kabinet sinds de uitbraak financiële en andere maatregelen getroffen om ook het internationaal opererend Nederlands bedrijfsleven te ondersteunen. Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Kamer van Koophandel zijn noodloketten ingericht voor internationale ondernemers met vragen en onze posten wereldwijd hebben Nederlandse bedrijven geholpen die in de problemen zijn gekomen als gevolg van de coronacrisis.

Daarnaast wil het kabinet MKB-ondernemers stimuleren om coaching, hulp en advies te verkrijgen voor het inrichten van benodigde activiteiten om de internationale business (evt. op afstand) draaiende te houden of te (her)ontwikkelen daar waar zij zijn getroffen door de uitbraak van het coronavirus. Hiertoe stelt de minister, in lijn met en aanvullend op de reeds bestaande vouchers voor coaching, kennisverwerving en marktentree, Kickstartvouchers ter beschikking.

De minister kan op aanvraag een Kickstartvoucher verstrekken aan een MKB-onderneming. De MKB-onderneming moet structureel internationaal actief zijn en advies of begeleiding nodig hebben van een externe deskundige voor het identificeren en uitvoeren van concrete acties om de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de buitenlandse activiteiten van de betreffende onderneming te beperken.

De Kickstartvouchers zijn gericht op coaching, kennisverwerving en begeleiding voor herpositionering van de internationale activiteiten van MKB-ondernemingen. Ondernemers kunnen het advies van of de begeleiding door Agent4sales inwinnen gericht op onder andere:

− de optimalisatie van internationale productie, leveranciersketens en/of logistieke processen;

− het opstellen van een nieuw internationaal sales- en marketingplan;

− onderzoek naar nieuwe internationale verdienmodellen (bijv. digitalisering); of

− organisatie rondom financiën/betalingen en procesbeheer op afstand.

De minister verstrekt slechts één Kickstartvoucher per MKB-onderneming. De voucher geeft aanspraak op een vergoeding van 80% van de daadwerkelijk gemaakte kosten, tot ten hoogste € 2.500 exclusief btw. Je kunt de voucher niet inzetten voor diensten die u standaard – of met een zekere regelmaat – nodig heeft, eigen tijd die u besteedt aan het adviestraject of reis- en verblijfskosten.

Agent4sales begeleidt u als SIB-adviseur graag met deze voucher. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak voor een inspirerend gesprek over deze SIB-regeling.

BOEK EEN AFSPRAAK

Neem vandaag nog contact met ons op!