Per 1 april 2022 verandert de gehele regeling rond de huidige export SIB vouchers van de RVO. De hoogste tijd om alles even op een rijtje te zetten.

De huidige Coachingsvoucher voor bedrijven die zich op export willen oriënteren vervalt. De nieuwe subsidies zijn alleen voor bedrijven die al weten waarheen ze willen exporteren (dus met een doelland voor ogen). Een andere belangrijk detail is dat na goedkeuring van deze vernieuwde SIB aanvraag, de ondernemer een financiële bijdrage ontvangt in plaats van een voucher. Daarnaast zijn er meer verplichtingen rond verslaglegging.

Hierbij de nieuwe subsidieregelingen:

Coaching (voucher)

Ondernemers die deze voucher aanvragen krijgen maximaal 50% van de kosten vergoed met slechts een maximum van € 1.000. Dus in het maximale geval betaalt de ondernemer € 1.000 en het Rijk betaalt de andere € 1.000. Het gaat daarbij om een specifiek doelland. De coaching van agent4sales omvat maximaal 3 gesprekken van twee uur, waarvan gespreksverslagen worden gemaakt. Na afloop van de gesprekken ben je in staat om zelf een exportplan op te stellen.

Kennis (voucher)

Agent4sales kan voor een onderneming ook een waardevol marktonderzoeksrapport opstellen, waarbij marktinformatie over een specifieke sector in het doelland wordt verzameld, geanalyseerd, geïnterpreteerd en gerapporteerd. De subsidie bedraagt ten hoogste 50% tot een maximum van € 2.500. Qua waarde is deze dus identiek aan de vroegere kennisvoucher.

Marktentree (voucher)

Met marktentree wordt bedoeld een geheel activiteiten gericht op het positioneren van de MKB-onderneming in bv. Duitsland door ondersteuning ter plekke in het doelland. Agent4sales introduceert je dus bij lokale netwerken en experts, onderhoudt de contacten en helpt je bij een mogelijke vestiging in dit doelland. Agent4sales maakt dus ook (fysieke) afspraken met potentiele klanten, partners en experts in Duitsland, zodat je omzet en klantenkring in het buitenland groeit. Er wordt hiervan een eindrapport gemaakt. Qua waarde is deze identiek aan de vroegere marktentreevoucher: 50% subsidie met een maximum van € 2.500.

Missie (voucher)

Het gaat hierbij om een (digitale) collectieve, promotionele activiteit in een doelland, gericht op het vinden van potentiële afnemers, samenwerkingspartners of investeerders in het doelland, en bevordering van export van Nederlandse producten en diensten naar, dan wel investeringen van Nederlandse mkb-ondernemingen in het doelland. De subsidie bedraagt 50% van de deelnameprijs tot een maximum van € 1.500 voor een handelsmissie en tot een maximum van € 2.500 voor een collectieve beursinzending. Deze regeling is qua waarde dus onveranderd gebleven.

Individuele beursdeelname (voucher)

Het gaat hierbij om zelfstandige deelname met een (virtuele) stand aan een internationaal georiënteerde (digitale) vakbeurs in het buitenland. De subsidie voor de fysieke of digitale huur en opbouwkosten van een stand op een vakbeurs in het buitenland bedraagt ten hoogste 50% van de deelnameprijs tot een maximum van € 2.500. Deze regeling is qua waarde dus ook onveranderd gebleven. Vraag agent4sales naar specifieke vakbeurzen voor jouw bedrijf!

Samengevat:

Als je met je bedrijf actief wilt exporteren naar bv Duitsland, kun je met agent4sales gebruik maken van de volgende opties:

1. Coaching (strategisch plan) – maximaal € 1.000 subsidie (1x per 2 jaar per doelland)
2. Marktonderzoek Duitsland – maximaal € 2.500 subsidie (1x per 2 jaar per doelland)
3. Marktentree in Duitsland (leadgeneratie/afspraken en optioneel vestiging) – max € 2.500 (1x per 2 jaar per doelland)
4. Bijdrage beursdeelname als standhouder – max € 2.500 (1x per 2 jaar per doelland)
5. Deelname Handelsmissie – max € 1.500 (1x per 2 jaar per doelland)
6. Deelname collectieve beurs – max € 2.500 (geen max alleen maximaal 2 subsidies voor dezelfde vakbeurs)

Totale subsidie maximaal € 12.500 – echter er geldt een maximum van € 6.500 per MKB-onderneming per kalenderjaar
Je kunt dus een aantal vouchers combineren of aanvragen doen voor meerdere landen! Denk ook aan een combinatie van beursdeelname en aanvullende kwalitatieve afspraken met potentiele klanten voor, tijdens en na de beurs (marktentree).

Graag denkt agent4sales met je mee naar de diverse mogelijkheden.
Het belangrijkste is uiteraard dat je investering het gewenste resultaat brengt: succesvolle export!

Agent4sales heeft de laatste jaren als erkende SIB adviseur en coach veel ondernemingen succesvol ondersteund in hun uiteindelijke markentree in het buitenland. Om maximaal te kunnen profiteren van deze regeling is het advies niet te lang te wachten met aanvragen. De praktijk leert dat er veel belangstelling is. Bij goedkeuring van de voucher (dit duurt een aantal weken) heeft het traject ook een bepaalde geldigheidsduur (wordt nog nader bekend gemaakt). Neem daarom bij interesse zo spoedig mogelijk contact met me op, zodat we samen een strategisch exportplan kunnen maken.