SIB Coachingsvoucher

De eerste stappen over de grens met een SIB Coachingsvoucher

Denk je er aan om je bedrijfsactiviteiten uit te breiden naar het buitenland? Heb je plannen de grens over te gaan? Maar je weet nog niet waar en hoe?

Agent4sales is door de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) aangemerkt als adviseur je daarbij te begeleiden. SIB staat hierbij voor Starters International Business. De SIB Coachingsvoucher biedt een gratis coachingstraject ter waarde van € 2.500. Deze voucher wordt vanuit het Ministerie van BuZa via de RVO 100% gesubsidieerd.

De Staatscourant vermeldt over het SIB Coachingsvoucher: “individuele coaching: een samenhangend geheel van activiteiten gericht op het versterken van de voorwaarden voor duurzaam internationaal ondernemen van de MKB-onderneming, met als kern drie à vijf coachingsgesprekken welke resulteren in het formuleren van een actieplan voor een internationaliseringstrategie van de onderneming”.

Deze individuele coaching is een bewustwordings- en activeringstraject met een land- of regioonafhankelijke oriëntatie.

Het SIB Coachingsvoucher biedt drie tot vijf coachgesprekken, onder andere over de volgende thema’s: 1. Motivatie, ambitie en onderscheidend vermogen. In deze stap worden op basis van je ambitie en het onderscheidend vermogen van je product/dienst en onderneming kansrijke exportmarkten geïdentificeerd. Waar ben je goed in?

2. Marktinformatie. Tijdens deze stap wordt de aantrekkelijkheid van geselecteerde markten nader onderzocht. Wat zijn de meest kansrijke markten?

3. Interne analyse. In deze laatste stap inventariseren we wat nodig is om succesvol te worden op deze markten. Wat moet er gebeuren om succesvol te zijn?

Dit coachingstraject resulteert in het formuleren van een concreet actieplan of actiepuntenlijst.

Meer informatie is te vinden op de website van de RVO.

Sinds kort is door de RVO besloten dat de onderneming zelf de aanvraag doet. Voorheen kon Agent4sales, als een van de adviseurs, dit namens het bedrijf doen. Graag ondersteunt Agent4sales u desondanks graag waar mogelijk.

Bij goedkeuring van de subsidieaanvraag wordt na afronding van het traject de SIB Coachingsvoucher overgedragen aan Agent4sales. Je ontvangt dan een factuur van Agent4sales, waarbij je alleen de btw (€525,00) betaalt (aftrekbaar van de belasting).

Op dit moment begeleidt Agent4sales een aantal mkb bedrijven in hun exportwensen:

> Een bedrijf met een unieke oplossing op het gebied van de stomaverzorging. Agent4sales onderzoekt hierbij de verschillende relevante doelgroepen (klanten, partners en beinvloeders) in Duitsland en brengt daarna het bedrijf aan tafel bij de juiste beslissers;

>Een bedrijf, gespecialiseerd in AED’s wil uitbreiden naar het buitenland. Agent4sales onderzoekt daarbij onder meer de marktkansen, het concurrentieveld, de waardepropositie en marktentree door strategisch (markt) onderzoek en testprojekten om relevante marktinformatie te ontvangen, zodat de juiste verkoopstrategie ontwikkeld wordt voor een marktentree;

>Een bedrijf met een unieke propositie op het gebied van tuinontwerp wordt door Agent4sales ondersteund door een uitgebreid marktonderzoek naar kerncijfers en marktontwikkelingen, alsmede een versterking van haar waardepropositie en het creeren van een businessplan voor een exportstrategie. Daarnaast ondersteunt Agent4sales dit bedrijf specifiek in de markttoegang van Duitsland en het maken van afspraken met strategische partners.

Door de combinatie van passie, taal- en cultuurkennis, verkooptalent, een gedegen netwerk en een visie van succes is Agent4sales in staat je op maat te begeleiden naar een uitbreiding van je markt in het buitenland.

NEEM CONTACT MET ME OP

BOEK EEN AFSPRAAK